Verkligheten

Umeå, Sweden

Pilgatan 16
90331 Umeå
Västerbotten
Umeå, Sweden

info@verkligheten.net

Alex Rosa är utbildad vid konsthögskolan i Umeå. I sitt konstnärskap jobbar den med skulptur, dräktskulptur, performance och installationer med frågor som rör normer och existens. I sin konst använder Rosa blandade återvunna material, textil och keramik. Rummen som skapas bjuder in betraktaren till en verklighet där gränserna mellan människor, skog, djur och växter försvunnit, och där de av samhället uppdiktade reglerna strukits för att ge plats för nya tankar.
Johannes Samuelsson är utbildad vid Högskolan för fotografi i Göteborg. I sitt konstnärskap jobbar han med journalistiska, essäistiska och dokumentära arbetsmetoder. Han intresserar sig ofta för konstens roll i samhällsplaneringsprocesser och arbetar inte sällan med aktörer utanför samtidskonsten. Genom sina bilder öppnar Samuelsson dörren in till berättelser som genom sina detaljer pekar på de stora sammanhangen, och som betraktare får vi en inblick i hur globala strukturer gömmer sig i det lokala.

En Lo och en uggla bestämde träff med mig och efter det var ingenting mer sig likt, Alex Rosa
Den lysande barnvagnen, Johannes Samuelsson
Entré till Verkligheten
Verklighetens gård