Tegen2

Stockholm, Sweden

Bjurholmsgatan 9b
11638 Stockholm
Stockholm, Sweden

dror.feiler@gmail.com

TEGEN2 – a space for energetic blending, reflection and confrontation. Since starting in 2006, Tegen2 has shown a broad spectrum of artists’ exhibitions (including: David Reeb, Meira Asher, Itay Ziv, Israel; Damir Niksic, Bosnia; Basel Abbas & Ruanne Abou-Rahme, Palestine; Tina Enghoff, Kent Klich, Denmark; Hakan Akcura, Nils Cleasson, Kerstin Hansson, Chun Lee Vang Gurt, Peter Johansson, Dorinel Marc, SIMKA, Paula Urbano, Sweden). These are added to with performances, readings, actions and talks that further challenge the hierarchies and boundaries between art and activism, and art and aesthetics (for example Ship to Gaza events and exhibitions, documentation and interactions with undocumented migrants in Denmark and Association Papperslösa Stockholm, and with artists and activists in Cafranbel, Syria.

KOMPASSEN - Med kompassen som begrepp vill vi betona en bestämd rörelseriktning framåt. Av italienskans compasso som betyder mäta+steg och egentligen betyder cirkel eller passare. Kompassen som symbol är tacksamt att spinna kring, ur ett samtidsperspektiv, då allt från framtidstro till politiska visioner tycks vara en bristvara i dag. Kompass innebär därför en positiv bild och energi för projektet och verksamhetens inriktning. Så att bekräftande negativitet över det rådande tillståndet i världen, såsom i begreppen flyktingkris, klimatförändringar, polariseringar, rasism, segregation o.s.v. ersätts med positiva och hoppfulla motbilder, visioner och möjligheter vi inte kan se idag. En rörelseriktning som i det här sammanhanget kommer innefatta orientering och förflyttning i både tid och rum och naturligtvis också föreställningar och fantasier kring olika destinationer och mål med färdriktningen; det kanske allra svåraste man kan föreställa sig i vår tid, och därför så lockande att pröva. Samtidigt som projektet måste innehålle en stor portion mod och framtidshopp, något som alla är rädda ska uppfattas som naivitet.

Further links: