TEGEN2

Stockholm, Sweden

Bjurholmsgatan 9B
11638 Stockholm
Stockholm, Sweden

dror.feiler@gmail.com

Optimist – International(I) Optimist(O).
Optimistjolle, eller Optimist, är en liten enmansjolle.
Optimistjollen har en Q-liknande symbol i seglet som står för International(I) Optimist(O).
TEGEN2:s projekt tar som utgångspunkt Optimisten – who ever it is. Och genom det fokuserar vi på ett antal frågor:
Huruvida det är en utrotningshotad art. Eller om hen är en idiot? Som likt Furst Mysjkin i Idioten kommer att förlöjligas och brytas ner på grund av sin orubbliga tro på att allt kommer att gå bra.
Är det kanske rentav skadligt och farligt att nära ett osvikligt hopp om att allt går åt rätt håll. Eller behöver vi optimisterna? Ja är de kanske nödvändiga?
Några hållpunkter: I Gaza bombas optimistjollar och varje år sen 2010 går Ship to Gaza utan att nå sin slutdestination
Och I USA är Black Lifes Matter dagens optimister i det trumpifierade USA.
Och vilka är de svenska optimisterna?Further links: