TEGEN2

Stockholm, Sweden

Bjurholmsgatan 9B
11638 Stockholm
Stockholm, Sweden

dror.feiler@gmail.com

TEGEN2 – a space for energetic blending, reflection and confrontation. Since starting in 2006, Tegen2 has shown a broad spectrum of artists’ exhibitions (including: David Reeb, Meira Asher, Itay Ziv, Israel; Damir Niksic, Bosnia; Basel Abbas & Ruanne Abou-Rahme, Palestine; Tina Enghoff, Kent Klich, Denmark; Hakan Akcura, Nils Cleasson, Kerstin Hansson, Chun Lee Vang Gurt, Peter Johansson, Dorinel Marc, SIMKA, Paula Urbano, Sweden). These are added to with performances, readings, actions and talks that further challenge the hierarchies and boundaries between art and activism, and art and aesthetics (for example Ship to Gaza events and exhibitions, documentation and interactions with undocumented migrants in Denmark and Association Papperslösa Stockholm, and with artists and activists in Cafranbel, Syria.

Optimist – International(I) Optimist(O).
Optimistjolle, eller Optimist, är en liten enmansjolle.
Optimistjollen har en Q-liknande symbol i seglet som står för International(I) Optimist(O).
TEGEN2:s projekt tar som utgångspunkt Optimisten – who ever it is. Och genom det fokuserar vi på ett antal frågor:
Huruvida det är en utrotningshotad art. Eller om hen är en idiot? Som likt Furst Mysjkin i Idioten kommer att förlöjligas och brytas ner på grund av sin orubbliga tro på att allt kommer att gå bra.
Är det kanske rentav skadligt och farligt att nära ett osvikligt hopp om att allt går åt rätt håll. Eller behöver vi optimisterna? Ja är de kanske nödvändiga?
Några hållpunkter: I Gaza bombas optimistjollar och varje år sen 2010 går Ship to Gaza utan att nå sin slutdestination
Och I USA är Black Lifes Matter dagens optimister i det trumpifierade USA.
Och vilka är de svenska optimisterna?

Further links: