Tegen2

Stockholm, Sweden

Bjurholmsgatan 9B
11638 Stockholm
Stockholm, Sweden

tegen2@gmail.com

TEGEN 2 – project place, stage and exhibition space spanning from visual art to sound art – concerts and readings. Seeking the burning/turning point in a multi field of expressions and techniques, and political/social statements and interactions.

I skymningslandets dunkel smids ett hat som förebådar verkligt våld. Högertrollen är verksamma. Deras vapen hatspråket. Ett verbalt våld som brutaliserar och omöjliggör dialog. Det ingår i en strategi för att bryta ner demokratin och skapa hets och rädsla hos politiska motståndare.

Sedan finns det folkloristiska föreställningar om trollsläktet. Folktrons troll var ljusskygga varelser som levde i bergen och som symboliserar det otämjda och hotfulla hos människan. Men dagens farliga ”troll” har just nu varken spruckit eller förvandlats till sten, utan till regeringens inre kabinett.

Konsten laborerar i många världar och har i kikarsiktet både de faktiska och de fiktiva fälten att spana på. Vi gör en kollektiv gestaltning: i bild, performance, animation, film, talsyntes och musik, i dialog mellan språk, kropp och rum i vilken trollens språk och verksamheter vänds ut och in av deltagarna i teamet TEGEN2. Även andra inbjudna: konstnärer, poeter, aktivister kan komma att tas med i projektet.

‘Is this the time for art?’, photography of stone and text, a collective stone carving project/performance, 2023, photo: Gunilla Sköld Feiler
Further links: