TEGEN 2

Stockholm, Sweden

Bjurholmsgatan 9B
11638 Stockholm
Stockholm, Sweden

tegen2@gmail.com

Peering into The Black Box
Om allt går åt pipan, och om det fanns en black box, vad skulle vi då finna? Om vi i en framtid kunde avläsa vilka val eller ickeval, beslut eller o-beslut, som blev de ödesdigra för vår framtid här på jorden och vad som sen hände…
Tanken är förstås helt paradoxal, och inte så lite svindlande och skrämmande, men konsten har alltid rört sig nära de apokalyptiska framtidsvisionerna där fantasin fått fritt spelrum mot det tomma, och också skrämmande, tabula rasa.
Peering into The Black Box – rör sig i det undermedvetnas domän, drömmens, projektionernas, fantasins, fiktionens och konstens. Där Platons fastkedjade människor betraktar ett skuggspel, en skenvärld, där befinner vi oss, förda bakom ljuset av krafter vi inte kan överblicka eller bemästra. Och samtidigt, det enda vi kan vara helt säkra på är att ingen har facit i handen, vilket i sin tur visar att berättelsen om oss själva är långt ifrån färdigskriven. Och att vi alla drar i trådarna till detta gigantiska skuggspel.
Utställningen arbetas fram av en grupp bestående av både konstnärer och kuratorer, som också kommer att bjuda in andra till projektet. Erik Berggren, curator, Nils Claesson, animation/video, Antonie Frank Grahamsdaughter, video/installation, Dror Feiler, ljudinstallation/video, Gunilla Sköld Feiler, installation/objekt, och Sarah Tawiah Swärd, curator med inriktning på 3,5%Further links: