RAM galleri

Oslo, Norway

KONGENSGATE 3
0153 OSLO
OSLO
Oslo, Norway

madeleine.park@ramgalleri.no

RAM gallery is an exhibition space for visual art, crafts and textile art. It is funded by an annual support from the Arts Council Norway. The gallery was founded in 1989 by the Society of Fine Art Photographers, KORO, Norwegian Textile Artists, and The Norwegian Association for Arts and Crafts.The gallery is dedicated to show visual contemporary art, craft and textile art. Organised as a non-profit project space to give room for more experimental contemporary artistic activity, with its main focus on larger projects/installations, but also projects of shorter durability as performance, sound art and concerts. The program is based on artistic competence, societal engagement and collaborations with external national and international partners.

RAM galleri Oslo presenterar ett urval från programmet 2016. Marte Gunnufsen, Lisa Stålspets, Markus Lantto, Per Kristian Nygård m.fl. Extrainslag från Spaces Speak- RAMs satsning på ljudkonst och performance 2015-2017.
RAM galleri är ett visningsrum för rumsrelaterad bildkonst, konsthantverk och textilkonst i Oslo.Galleriet får ett årligt offentligt drifttillskott från Kulturrådet ( NORGE)
RAM önskar ha fokus på förmedling av samtidskonst, och vara en mötesplats för alla publikgrupper.
Galleriet blev stiftat 1989 av Forbundet Frie Fotografer, Utsmykkingsfondet (nå KORO), Norske Tekstilkunstnere og Norske Kunsthåndverkere.
www.ramgalleri.no

MARTE GUNNUFSEN VIDEOSTILL
ARTISTBOOK LISA STÅLSPETS
"OMSORG" L.STÅLSPETS
PER KRISTIAN NYGÅRD
MARKUS LANTTO
Spaces Speak Austvoll_delpozo 2015