Raketa

Stockholm, Sweden

Nytorget 15A
11640 Stockholm
Stockholm, Sweden

raketa@raketa.nu

R A K E T A is running as an ongoing experiment; a laboratory-in-progress. R A K E T A is especially interested in the alternative world map drawn up between the digital and the urban, the mental and the wild terrain: the alternative geographies that lie like a raster across the world, looking in between, below, above. R A K E T A turns to local associations and entrepreneurs who can and cherish its immediate environment, exploring the connections between the work of the hand, the history of the place/specific conditions and that personal storytelling. https://www.instagram.com/institutet/

THERE IS A VISITOR! # 1.
R A K E T A / RAKETA _ PRESS aktiverar utgåvan VISITORS! #1. i formen av en interaktiv mötesplats – en performativ redaktion.
THERE IS A VISITOR! # 1. är den första delen i en serie om tre, baserad på en tre år lång resa med syfte att via konstnärlig process och metod diskutera frågor kring naturen, den globala miljön, politik, etik, allemansrätt, konst, biologi, filosofi, utopier och vårt gemensamma kulturarv. En mötesplats kring konst, natur och vetenskap: ett projekt i gränsområdet mellan teori och praktik.
Författare och upphovsmän bidrar från olika discipliner som bildkonst, arkitektur, ljudkonst, litteratur, forskare inom humaniora och naturvetenskap. Upphovsmän från Sverige, Ryssland, Norge, Danmark, Island och Storbritannien.
Under åren 2013-2015 har projektet vandrat: Stockholm - Moskva – Arkhangelsk – Kenozero NP – Vladivostok - Boden - Sankt Petersburg – Venedig - Kälom & Beyond.
Med fjellet, gläntan, trädet, ordet, skogen, vattnet, ladan som utgångspunkt möts vi i samtal och aktioner kring vikten av vårt gemensamma och hur vi önskar att vår framtida värld ska se ut?
Hur kan jag berätta för dig så att du förstår? Hur kan vi leva tillsammans?

VISITORS!
VISITORS!
VISITORS!
VISITORS!
VISITORS!
VISITORS!
Further links: