Smart Coop

Stockholm, Sweden

Nytorgsgatan 15 A
116 22 Stockholm
Stockholm, Sweden

newfilm@antoniefrank.se

Smartcoop är en kooperativ, icke vinstdrivande organisation med ca 90.000 frilansare i hela Europa.Vi tror på styrkan i gemensam organisering och hjälper våra medlemmar med allt från fakturering till projektadministration.Med Smart kan du: Söka och hantera kulturstöd; från ansökan och projektbudget till utbetalning av löner och projektkostnader. Smart är även specialiserade på administration av internationella uppdrag och samarbetsprojekt.Further links: