NKF Nordic Art Association Finland

Borgå, Finland

Konstnärsgillet i Jyväskylä
Seminariegatan 28
40100 Jyväskylä
Finland
Borgå, Finland

liisa.wilska@netlife.fi

"Kärlek till grannen", performans i Galleri Becker 2014
Minja Revonkorpi: Messy Cleaner Selfie, 2014, akryl på plexiglas
Konstärsgillet i Jyväskylä och Galleri Becker är belägna i en vacker trävilla från 1903
Pekka Suomäki
Minja Revonkorpi