Köttinspektionen

Uppsala, Sweden

Strandbodgatan 3
75323 Uppsala
Uppsala, Sweden

kottinspektionen@gmail.com

Köttinspektionen is a non commercial artist-run space in Uppsala. The building was originally a meat inspection agency with high ceilings and industrial character designed in the 1930's. It was built on the edge of town, on the border between countryside and the city. Today it has come to occupy the edge of one of the most expansive parts of Uppsala, Industristaden. Since May 2014, Köttinspektionen houses art from several disciplines, such as dance, theatre and visual arts, where the artist group Haka curates the latter. Since 2023, Alba Folgado collaborates with Haka (Helena Laukkanen, Anna-Karin Brus, Katarina Sundkvist Zohari, Agneta Forslund, Natasha Dahnberg) and joins them in this curatorial endeavour. Köttinspektionen's aim is to be a production and presentation venue, where artists and collectives can work in an innovative, discursive, collaborative and experimental spirit. It wants to contribute to the contemporary art scene drawing from both, local and international experiences and ideas.

Vi kommer att presentera arbeten från en utställning som ställer frågor om curatorsrollen och konstnärsrollen och hur det är att jobba tillsammans i en grupp med konstnärer. Curatorerna/konstnärerna tar spjärn i rummet och medlemmarna söker sig ut till en gemensam helhet, innehållsmässigt och rumsligt. Arbetet är processinriktat och öppet, en undersökning av platsen och det samarbete som sker. De konstnärliga tekniker som används är varierande, allt ifrån lera och textil till film och teckning.

Try To Fold Space Into Corner, Gerd Aurell och Helena Laukkanen
Try To Fold Space Into Corner, Gerd Aurell och Helena Laukkanen
Try To Fold Space Into Corner, Gerd Aurell och Helena Laukkanen