Köttinspektionen

Uppsala, Sweden

Strandbodgatan 3
75323 Uppsala
Uppsala, Sweden

kottinspektionen@gmail.com

Köttinspektionen is a non-commercial artist-run art space in Uppsala. The building is originally a meat inspection agency with high ceilings and industrial character, designed in the 1930's. It was built on the edge of town, on the border between countryside and city. Today is it placed on the ledge to one of the most expansive part of Uppsala, Industristaden. Köttinspektionen is a place for something new and vitalising the whole region. Since May 2014, Köttinspektionen houses art from several disciplines such as dance, theater and visual art, where the artist group Haka curates the latter. Köttinspektionen is aiming to be a production and presentation venue, where artists and creators can work in an innovative, experimental spirit. Haka wants to contribute with interesting contemporary art, both national and international, to create a space for new ideas.

Vi kommer att presentera arbeten från en utställning som ställer frågor om curatorsrollen och konstnärsrollen och hur det är att jobba tillsammans i en grupp med konstnärer. Curatorerna/konstnärerna tar spjärn i rummet och medlemmarna söker sig ut till en gemensam helhet, innehållsmässigt och rumsligt. Arbetet är processinriktat och öppet, en undersökning av platsen och det samarbete som sker. De konstnärliga tekniker som används är varierande, allt ifrån lera och textil till film och teckning.

Try To Fold Space Into Corner, Gerd Aurell och Helena Laukkanen
Try To Fold Space Into Corner, Gerd Aurell och Helena Laukkanen
Try To Fold Space Into Corner, Gerd Aurell och Helena Laukkanen