Konstnärscentrum Öst

Uppsala, Stockholm and Gotland, Sweden

Frodegatan 5 e
75325 Uppsala
Uppsala, Stockholm and Gotland, Sweden

styrelsen@kcost.se

KC Öst är en fristående ideell organisation med en bred medlemsbas av ca 300 professionella konstnärer och arkitekter. Representationen spänner brett över vitt varierande uttryck material, teman och metoder. Organisationens övergripande uppgift är att verka för att korta avstånden mellan beställare och konstnärer och hitta nya miljöer och sammanhang för konst att nå ut till människor och verka i samhället. KC Öst är aktivt på byggmarknaden. Genom uppsökande verksamhet tas initiativ till att konstnärliga gestaltningar genomförs. Vi bistår med råd, hjälp och kompetensutveckling som möjliggör konstnärlig gestaltning i alla typer av miljöer och sammanhang. Vi arbetar även för att få konstnärer att verka inom grundskolan, ex genom Skapande skola.

Se ovan, det kommer att vara ett projekt speciellt skapat för mässan.

Further links: