ID:I Galleri Stockholm

Stockholm, Sweden

ID:I galleri
Tjärhovsgatan 19
11628 Stockholm
Stockholm, Sweden

galleri.idi@gmail.com

Dag och natt, mörker och ljus, jord och luft, gott och ont, krig och fred, diktatur och demokrati. De står alla på varsin sida om linjen, som sakta rör sig omärkligt framåt. Eller är det bara i en cirkel den rör sig – linjen-? Latituden, timvisaren, jordytan, stridslinjen. Kanske böjer den sig inåt och färdas mot jordens mittpunkt och det mörker som omsluter underjordens varelser. En del utvecklas bara i mörker och kan inte leva i ljuset som Dracula. En del ser inte ljuset (våra krigsherrar). Skuggan existerar inte utan solen. Fotografiet som framkallas sakta med den röda lampan dinglande i mörkret för att sedan bli synligt i ljuset. Dagblomman. Solstrålen som smälter istappen. Vi är fyra konstnärer ur Galleri ID:I som kommer ställa ut och visa arbeten om mörkret antingen som handfast i jorden, det bildliga och det filosofiska teoretiska mörkret som kriget och vår planets miljö som förstörs.

Day and night, darkness and light, earth and air, good and evil, war and peace, dictatorship and democracy. They all stand on opposing sides of the line, which moves slowly and imperceptibly forward. Or is it only going around in a circle? Latitude, the hour hand, earth’s surface, combat line. Folding inwards, travelling towards the centre of the earth and the darkness encloses its subterranean creatures. Shadow does not exist without sunlight. The photography evolves slowly in the dark under a red lamp, only to become visible in the light. The day lily. The sunbeam dissolving an icicle.

We are four artists from ID:I who exhibit and showcase works about darkness, either as something tangible in the soil, or the metaphorical and philosophical darkness, such as war and the planet's threatened environment.

Helena Pehrsson is an artist who places the viewer inside the work through depictions of light and space in various techniques, here simple cardboard models. Instagram: @pehrssonhelena

Mona Petersson is a Swedish artist working with environmental questions that characterise man's relationship to nature, vulnerability, power and protection. www.monapetersson.se, instagram @artmonapetersson

Johanna Schartau is an artist working with different medias with personal, historical and other issues which concerns her. www.johannaschartau.se, instagram @johanna_schartau

Annelie Wallin works with artistic processes and collaborations, questioning prevailing value hierarchies and conclusions about ourselves and the world around us. www.anneliewallin.se, instagram @anneliewallin.artist

Johanna Schartau, Giving up, colorprint, 2023
Mona Petersson; Lyssna, Trädsvamp och plastelina med plastfigurer
Helena Perhsson, modell , papp, ledljus
Johanna Schartau, Shelter, photopolymer, etching 2023
Annelie Wallin, Penumbra, From darkness towards lightness, drawing 2022
Annelie Wallin, studio shot, drawings 2022
Further links: