Galleri Se Konst (GSK)

Falun, Sweden

slaggatan 20
791 70 Falun
Dalarna
Falun, Sweden

johnrasimus@hotmail.com

Galleri Se Konst is an Artist Run Gallery located in Falun since 2008. Our goal is to ”break in to" the traditional arts and crafts culture of Dalarna with what we believe to be good contemporary Art, therefore we invite artists from the nordic countries and worldwide to exhibit and create work-shops with artist that make us, the members of GSK curious about art.

Glädjemännen (Joymen) består av sju finska konstnärer som med jämna mellanrum gör kollektiva verk och utställningar. Petri Hytönen fungerar som gruppens inofficielle ledare. På hans hemsida kan man under fliken Joymen se exempel på några av deras utställningar: hhttp://petrihytonen.com/gallery.html Nu senast ställde de ut på Borgå Konsthall under april 2015. Glädjemännens utställningar tillkommer under workshops sammankopplade med utställningstillfällena. Materialen och uttrycken varierar, men vanligen tar de sin utgång från teckningen. Så även denna gång. Glädjemännen kommer upprätta en verkstad i Galleri Ses bås där de på olika sätt tecknar, i animationer och tredimensionella tekniker såväl som med penna på papper. Utställningen kommer att förändras löpande allteftersom nya verk görs. Medverkande konstnärer är: Antti Arkoma, Teemu Mäenpää, Paavo Paunu, Kimi Somervuori, Henry Susiluoto, Jukka Vikberg och Petri Hytönen.

Further links: