3:e Våningen / 3rd Floor

Gothenburg, Sweden

Sockerbruket 9
41451 Gothenburg
Gothenburg, Sweden

kontakt@3vaningen.se

3:e Våningen vill för 2022 års upplaga av konstmässan Supermarket presentera duo-utställning med konstnärerna Nils Kristofersson verksam i Göteborg och Kristina Lindberg verksam i Örebro. Båda dessa konstnärer har tidigare ställt ut på 3:e Våningen och förenas i ett intresse av att undersöka materiella funktioner och dekonstruktioner.

Kristina Lindberg. Foto Daniel Grizelj
Nils Kristofersson. Foto: Daniel Grizelj


Further links: